-----

Godziny pracy
Poniedziałek- Piątek: 8:00 - 20:00

o mnie

O mnie

Agata Krasucka- psychoterapeuta

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym (Certyfikat PTTPB nr 970), doktorem nauk humanistycznych w zakresie psychologii, psychologiem, pedagogiem, wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego gdzie ukończyłam magisterskie studia psychologiczne ze ścieżkę specjalizacyjną z psychologii klinicznej; tytuł magistra pedagogiki otrzymałam po ukończeniu studiów w Akademii Ignatianum.

Pracę naukową i dydaktyczną kontynuuję w Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie otrzymałam stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB)

Czteroletnie studia podyplomowe z zakresu psychoterapii poznawczo – behawioralnej, zgodne ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies, ukończyłam w Centrum Terapeutyczno – Szkoleniowym Ter Cognitiva w Krakowie.

Agata Krasucka psychoterapeuta

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie kliniczne zdobywałam na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie oraz w świetlicach socjoterapeutycznych w ramach pracy z młodzieżą. Systematycznie podnoszę kwalifikacje biorąc udział w licznych konferencjach, kursach i szkoleniach. Swoją pracę poddaję superwizji.

Pracuję z młodzieżą i osobami dorosłymi, które cierpią z powodu zaburzeń nastroju, lęku, bezsenności, zaburzeń osobowości. W pracy psychoterapeutycznej zajmuję się problemami związanymi ze stresem, wypaleniem zawodowym. Pomagam osobom w kryzysie, osobom z niskim poczuciem własnej wartości, przejawiającym trudności w relacjach.


Człowiek zdolny jest zmienić świat na lepsze tylko wtedy, gdy jest to możliwe, może natomiast zmienić siebie na lepsze zawsze, gdy tylko jest to konieczne.

V.E Frankl
psychiatra, psychoterapeuta